Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Zabieg stosowany po takich urazach jak:

  • stłuczenia,
  • zwichnięcia,
  • skręcenia,
  • urazy elementów okołostawowych (więzadła, ścięgna, torebki stawowe, kaletki maziowe, mięśnie.

Można go zastosować po ustąpieniu obrzęku i stanu zapalnego.

Wyróżnia się dwa etapy:

  • zabieg przygotowawczy z użyciem oliwki
  • zabieg właściwy z użyciem leczniczego środka wspomagającego (krem, maść lub żel).

Wpływ masażu centryfugalnego:

  • podwyższenie temperatury oraz przekrwienie masowanej okolicy,
  • zmniejszenie objawów bólowych,
  • zwiększenie warunków odżywczych elementów okołostawowych i powierzchni stawowych.

Masaż wykonuje się codziennie lub co drugi dzień, a liczba zabiegów uzależniona jest od tempa rekonwalescencji.

Masaż należy łączyć z innymi zabiegami z fizykoterapii oraz ćwiczeniami zwiększającymi zakres ruchomości stawu, a także siłę i masę mięśni działających na staw.